كوهنوردی و اطلاعات مقدماتی  1- كوهنوردی را از كجا آغاز كنیم؟

اگر ورزش كوهنوردی را تازه شروع كرده اید در ابتدای كار ممكن است مسایل و مشكلاتی برای شما به وجود بیاید. با پیدا كردن یك همراه با تجربه یا دوستی كه از هر نظر با شما هماهنگی دارد، كار، تا حدی آسان می شود. باید بدانید كه یك فرد كاركشته و شایسته می تواند كمكهای فراوان و راهنمای خوبی برای شما باشد. اگر تازه وارد هستید، از اوایل خرداد تا اواخر مهر را برای كوهنوردی انتخاب كنید،‌ چون در فصول دیگر خصوصاً زمستان، خطراتی از قبیل بهمن، سرمازدگی، سر خوردن، كولاك و طوفان و گم شدن در مه و غیره پیش می آید. بنابراین داشتن تجربیات نظری و عملی برای چنین فصلی ضرورت دارد.

برای كوهنورد شدن لازم نیست در ابتدای كار به قله دماوند صعود كنید بلكه قبلاً تحت آموزشهای لازم تجربیات مربوط به راهپیمایی و كوهنوردی را كسب كنید و به این ترتیب پایه كوهنوردی خود را تقویت نمایید و در كنار آموزشهای كوهنوردی دوره های سنگ نوردی و آموزش یخ و برف و استفاده از طناب و كلنگ و ابزار و دیگر علوم كوهنوردی از قبیل بهمن شناسی، تغذیه، امداد و نجات و 000 را از مربیان با تجربه بیاموزید.

هرگز تنها به كوه نروید. حتی یك كوهنورد با تجربه هم ممكن است به دلیل پیچ خوردن مچ پایش نتواند حركت كند و اگر همراه نداشته باشد ممكن است جان خود را از دست بدهد، كوهنوردی ورزشی گروهی می باشد و در هیچ رشته ای از این ورزش تكروی جایی ندارد. 

   2- طرح یك برنامه كوهنوردی

 اگر ورزش كوهنوردی را تازه شروع كرده اید در ابتدای كار ممكن است مسایل و مشكلاتی برای شما به وجود بیاید. با پیدا كردن یك همراه با تجربه یا دوستی كه از هر نظر با شما هماهنگی دارد، كار، تا حدی آسان می شود. باید بدانید كه یك فرد كاركشته و شایسته می تواند كمكهای فراوان و راهنمای خوبی برای شما باشد. اگر تازه وارد هستید، از اوایل خرداد تا اواخر مهر را برای كوهنوردی انتخاب كنید،‌ چون در فصول دیگر خصوصاً زمستان، خطراتی از قبیل بهمن، سرمازدگی، سر خوردن، كولاك و طوفان و گم شدن در مه و غیره پیش می آید. بنابراین داشتن تجربیات نظری و عملی برای چنین فصلی ضرورت دارد.

برای كوهنورد شدن لازم نیست در ابتدای كار به قله دماوند صعود كنید بلكه قبلاً تحت آموزشهای لازم تجربیات مربوط به راهپیمایی و كوهنوردی را كسب كنید و به این ترتیب پایه كوهنوردی خود را تقویت نمایید و در كنار آموزشهای كوهنوردی دوره های سنگ نوردی و آموزش یخ و برف و استفاده از طناب و كلنگ و ابزار و دیگر علوم كوهنوردی از قبیل بهمن شناسی، تغذیه، امداد و نجات و 000 را از مربیان با تجربه بیاموزید.

هرگز تنها به كوه نروید. حتی یك كوهنورد با تجربه هم ممكن است به دلیل پیچ خوردن مچ پایش نتواند حركت كند و اگر همراه نداشته باشد ممكن است جان خود را از دست بدهد، كوهنوردی ورزشی گروهی می باشد و در هیچ رشته ای از این ورزش تكروی جایی ندارد. 

   3- اطلاعات مقدماتی شما درباره منطقه مورد نظر می تواند شامل مسائل زیر باشد

 نام و ارتفاع قله مورد نظر و موقعیتهای جغرافیایی آن، كه در چه رشته كوهی واقع شده است و از جهات چهارگانه با چه رشته كوههای دیگری ارتباط دارد، راههای رسیدن به مبدأ صعود، محل و ساعت حركت وسیله نقلیه عمومی و نام آبادیهای مسیر تا مبدأ، فاصله بین آبادیها به كیلومتر، چگونگی راههای آسفالته خاكی (جیپ رو) و مالرو منتهی به قله، مسیرهای زمستانی و تابستانی عوارض طبیعی یا مصنوعی موجود در مسیر صعود برای راهنمایی مسیر مانند چشمه، تك درخت، دیواره، برج سنگی، دكل برق، باران سنج و000 اطلاع از محل و ارتفاع جان پناه یا پناهگاههای مسیر،‌ محلهای مناسب برای چادر زدن، اطلاع از چشمه های آب و در صورت فنی بودن قسمتی از مسیر، داشتن وسایل فنی مورد نیاز، اطلاع از منطقه و مسافت و زمان بین دهكده تا قله و جان پناه. قبل از حركت و برنامه رفتن به منطقه، دوستان كوهنورد و خانواده خود را در جریان صعودتان قرار دهید و آدرس منطقه مورد نظر و مبدأ صعود را روی كاغذ بنویسید تا در صورت لزوم، اطلاع كافی در اختیار نجات دهندگان شما باشد. نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 مهر 1389    | توسط: امین تربتی    | طبقه بندی: كوهنوردی،     |
نظرات()