تاریخ هنر را گر چه براساس د وره های تاریخی می توان رده بندی کرد . اما قطعاً مرز بندی سبکها و گرایش های هنری کاری غیر منطقی است . د راین قسمت سعی شده است تقسیم بندی عناوین بر اساس د وره های تاریخی باشد . چون نشانه های هنر ( اکسپر سیونیست ) را حتی در برخی از آثار    دوران کلا سیک یونان و روم نیز می یابیم . وکیفیت های ( امپرسیونیست ) را در شیوه قلم زنی( رامبراند) مشاهده می کنیم  کوشش شده  تعاریف سبک ها در عین اختصار ، گو یا وقابل فهم همگان باشد. 

نوشته شده در تاریخ جمعه 16 مهر 1389    | توسط: امین تربتی    | طبقه بندی: مكاتب هنری،     |
نظرات()